IntegritetspolicySyftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur vi samlar in, lagrar och använder oss av dina personuppgifter


Vem är ansvarig för att dina personuppgifterna hanteras?

Fotokurser Stockholm, Jonathan Stenvall är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras.

Kontakt: Tel 072 164 2780 Mejl info@fotokurserstockholm.se


Varför samlar vi in dina personuppgifter och hur använder vi oss av dem?

Fotokurser Stockholm samlar in dina personuppgifter för att kunna leverera dem kurser, workshops eller övriga tjänster som vi erbjuder. Dina uppgifter används för att dela information, betalningsbekräftelse och kursöversikt till dig som bokat någon av våra tjänster.


Hur länge lagras dina personuppgifter hos oss?

Fotokurser Stockholm sparar dina uppgifter så länge det finns en relevant kundrelation. Efter avslutad kundrelation kommer dina personuppgifter raderas.


Dina rättigheter som kund

Som kund har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har lagrat om dig samt möjlighet att korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke för användningen av dina personuppgifter.